Danh Sách Học Viên Khoá 81 C

Trường dạy nghề Thái Sơn – văn phòng quận 4, thông báo: Danh Sách Học Viên Khoá 81 C

– Ngày khai giảng: 01/12/2019       – Ngày bế giảng: 29/04/2020

– Ngày thi sát hạch:

TTHọ và tênNăm sinhGhi chú
1VÕ CHÂU Á05/12/1998
2PHÙNG NGHĨA BẰNG12/08/1997
3MẠCH THỌ BÍNH01/09/1981
4PHẠM VĂN BÌNH11/05/1998
5TRẦN THI CHÂN28/04/1996
6NGUYỄN THÀNH CHIẾN03/11/1995
7TRẦN CÔNG CHÍNH22/10/1997
8VŨ THÀNH CHUNG17/01/1980
9MAI VĂN CÔNG12/11/1994
10MAI CHÍ CƯỜNG01/01/1995
11HOÀNG TẤN ĐẠT09/11/1997
12HUỲNH TẤN ĐẠT18/01/1997
13LÊ TUẤN ĐẠT05/12/1998
14LÊ VĂN ĐỘ01/01/1976
15TRƯƠNG ANH DUẪN14/12/1998
16LƯU HUỲNH ĐỨC01/05/1998
17TRẦN THANH DUY27/01/1991
18LÊ DUY HẢI05/10/1995
19SƠN THANH HÀO16/09/1998
20HUỲNH THANH HIỀN04/07/1995
21DƯƠNG ĐẠI HIỆP30/06/1991
22PHẠM HỒ MINH HIẾU16/08/1996
23LÊ TẤN HÒA24/07/1996
24NGUYỄN TRẦN KHA27/06/1998
25TRẦN TRUNG KIÊN12/06/1998
26NGUYỄN DUY LAM12/12/1992
27NGUYỄN XUÂN LINH02/01/1998
28NGUYỄN XUÂN LỘC04/08/1995
29TẠ XUÂN LỘC01/12/1997
30NGUYỄN XUÂN LƯƠNG01/10/1998
31HỒ VĂN MẠNH19/07/1992
32HOÀNG THANH MINH14/04/1998
33NGUYỄN VIẾT MINH25/12/1990
34PHAN NHẬT MINH16/05/1998
35NGUYỄN HOÀNG NA01/01/1990
36TRỊNH VĂN NAM09/07/1991
37MAI MINH NGÂN04/10/1997
38HÀ VĨNH PHÁT02/09/1994
39LÊ HỒNG PHONG30/10/1998
40LÊ THANH PHÚ01/01/1996
41NGUYỄN CHÂU PHÚ27/05/1995
42TRẦN NGỌC PHƯƠNG03/07/1978
43DƯƠNG ĐÌNH QUANG29/12/1994
44SƠN KHEMA RA12/05/1999
45ĐẬU ĐỨC TÀI29/03/1992
46TÔ VŨ THÀNH TÂM22/02/1987
47VÕ QUỐC THẮNG25/03/1998
48NGUYỄN HỮU THANH13/04/1979
49BÙI THIÊN CÔNG THÀNH08/07/1993
50NGUYỄN TẤN THÀNH01/01/1985
51LÊ MINH THIỆN06/04/1993
52NGÔ VĂN THỊNH14/05/1998
53LÊ HOÀNG THỐNG06/12/1998
54NGUYỄN ĐỨC THỰC04/03/1998
55CÁI QUAN TIẾN18/11/1996
56HỒ QUỐC TIẾN09/03/1997
57PHẠM MINH TIẾN01/05/1994
58TRẦN MINH TRÍ21/11/1996
59NGUYỄN HỮU TRỌNG17/07/1995
60DƯƠNG TOÀN TRUNG25/12/1996
61NGUYỄN THÀNH TRUNG12/04/1990
62NGUYỄN THANH TUẤN28/06/1980
63TRẦN ANH TUẤN01/02/1999
64NGUYỄN NHƯ Ý22/12/1994
Close Menu