Danh Sách Học Viên Khoá 80 C

Trường dạy nghề Thái Sơn – văn phòng quận 4, thông báo: Danh Sách Học Viên Khoá 80 C

– Ngày khai giảng: 28/10/2019       – Ngày bế giảng: 26/03/2020

– Ngày thi sát hạch: 17/04/2020

TTHọ và tênNăm sinhGhi chú
1BÙI TRƯỜNG AN04/11/1998
2TRẦN VIỆT AN01/01/1995
3NGUYỄN HOÀNG ANH16/02/1987
4NGUYỄN TUẤN ANH13/03/1997
5TẰNG TUẤN ANH02/09/1997
6PHAN ĐÌNH MINH CHÂU24/11/1998
7NGUYỄN VĂN CHÍ01/01/1974
8THÁI TÙNG CHINH08/01/1998
9DƯƠNG VĂN CƯỜNG21/09/1992
10VŨ HÙNG CƯỜNG07/10/1996
11TRẦN NGỌC ĐẠI16/01/1999
12NGUYỄN QUỐC ĐẠT18/02/1989
13TRẦN VĂN DIỄN15/12/1984
14ĐẶNG ĐỨC ĐỒNG27/03/1988
15LÊ CẢNH ĐỨC15/09/1997
16MAI TIẾN DŨNG01/08/1987
17HUỲNH MINH DƯƠNG01/01/1984
18NGUYỄN HỮU DƯƠNG10/10/1990
19LÊ HỮU DUY14/01/1997
20TRẦN KHÁNH DUY25/10/1990
21TRỊNH ĐỨC DUY19/05/1994
22LÊ THANH HÀ21/11/1983
23NGUYỄN TẤN TRUNG HẬU30/09/1995
24DƯƠNG THANH HIỆM07/09/1997
25HUỲNH TRUNG HIẾU27/07/1998
26NGUYỄN TRUNG HIẾU18/11/1991
27LÊ VĂN HÒA05/06/1988
28NGUYỄN ĐỨC HOÀNG20/05/1975
29LÂM THÀNH HỘI25/10/1998
30NGÔ MINH HỒNG13/08/1998
31LÊ THANH HỢP20/07/1990
32LÊ PHƯỚC HÙNG20/12/1979
33NGUYỄN NGỌC HÙNG20/09/1981
34BÙI QUANG HUY28/11/1998
35PHAN NHỰT HUY20/12/1996
36QUÃNG ĐẠI MINH KHAI12/02/1997
37NGUYỄN THỊ KIM26/03/1991
38HUỲNH TÙNG LÂM21/10/1998
39LÊ HỒNG LÀNH21/05/1991
40VÕ HOÀNG LINH19/11/1992
41HOÀNG NHẬT LONG08/08/1995
42CAO VŨ LUÂN12/07/1996
43LÊ TẤN LỰC18/07/1998
44NGUYỄN VĂN MIA03/07/1983
45DƯƠNG VĂN MINH21/06/1986
46HUỲNH QUANG MINH05/09/1998
47VŨ HOÀI NAM10/05/1997
48BÙI ƯỚC NGUYỆN23/03/1997
49NGÔ HOÀNG NHU22/10/1997
50PHAN THANH NHỨC07/10/1997
51TRƯƠNG QUANG NHỰT19/05/1986
52NGUYỄN TRẦN BÁ PHÁP25/01/1994
53LÊ THANH PHONG20/04/1989
54NGUYỄN QUỐC PHONG24/08/1998
55HUỲNH VĂN PHÚ13/08/1998
56PHẠM NGỌC PHÚ27/07/1996
57BÙI VĂN PHÚC04/09/1992
58NGUYỄN VĂN PHÚC05/08/1993
59PHAN VĨNH PHÚC11/09/1982
60NGUYỄN HOÀNG THÁI
PHƯƠNG
01/01/1988
61ĐỖ QUÂN20/05/1997
62VÕ THÀNH QUIN09/01/1995
63LÊ MẠNH QUỲNH27/04/1997
64TRẦN THANH SANG03/03/1980
65DƯƠNG NGỌC SINH10/07/1998
66LÊ MINH SƠN06/10/1989
67NGUYỄN TẤN TÀI01/03/1998
68HOÀNG MINH TÂM23/01/1990
69NGUYỄN CÔNG THĂNG19/08/1995
70ĐINH CHIẾN THẮNG01/01/1985
71TRẦN VĂN THANH17/09/1983
72LẠI VĂN THÀNH25/08/1989
73LƯƠNG TẤN THÀNH01/07/1998
74NGUYỄN TẤN THẢO20/01/1995
75NGUYỄN HOÀNG THIỆN02/06/1998
76TRƯƠNG HOÀNG THIỆP01/10/1982
77LÊ MINH THUẬN20/06/1994
78PHAN TRUNG TIÊN19/01/1991
79ĐINH CÔNG TIẾN10/05/1997
80NGUYỄN VĂN TOẢN08/01/1982
81ĐOÀN XUÂN TRUNG11/08/1998
82HUỲNH VĂN TRUNG22/08/1985
83NGUYỄN VĂN TRUNG10/07/1996
84NGUYỄN VĂN TRUNG01/01/1998
85PHẠM THÀNH TRUNG09/10/1989
86NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG27/08/1993
87BÙI HỮU TRƯỞNG29/09/1998
88HỒ VĂN TÚ21/11/1998
89NGUYỄN ANH TỨ28/07/1986
90HOÀNG THANH TUẤN26/02/1997
91NGUYỄN THANH TUẤN30/12/1997
92NGUYỄN VĂN TUẤN02/02/1985
93TRẦN MINH TUẤN21/12/1996
94LÊ HỮU VINH24/08/1997
95NGUYỄN VĂN VƯƠNG06/10/1996
96VŨ MINH VƯƠNG26/10/1998
Close Menu