Danh Sách Học Viên Khoá 171B2

Trường dạy nghề Thái Sơn – văn phòng quận 4, thông báo: Danh Sách Học Viên Khoá 171 B2

– Ngày khai giảng: 10/02/2020       – Ngày bế giảng: 02/06/2020

– Ngày thi sát hạch:

TTHọ và tênNgày sinhGhi Chú
1VÕ TIẾN ANH28/11/1986
2NGUYỄN XUÂN ÂN13/11/1997
3PHẠM LÊ THIÊN ÂN05/06/1997
4NGUYỄN PHẠM DUY ANH09/03/1995
5TRẦN NGỌC VŨ ANH11/05/1995
6DƯ THIÊN BẢO30/12/1999
7LA NGUYỄN QUỐC BẢO06/11/1998
8NGUYỄN PHẠM GIA BẢO01/02/2000
9BÙI TRẦN NGỌC BÌNH20/12/1997
10LÂM HIẾU CHƯƠNG27/03/1999
11PHẠM VĂN CHƯƠNG22/09/1983
12PHẠM THỊ CƯƠNG12/03/1974
13NGUYỄN VĂN CƯỜNG22/02/1986
14ĐINH PHÚ CƯỜNG20/03/1994
15TRỊNH HOÀNG DANH15/09/1991
16DƯƠNG HẢI ĐĂNG06/10/1997
17PHẠM HUỲNH TẤN ĐẠT11/02/1994
18VŨ THÀNH ĐẠT12/01/1998
19LÊ QUỐC ĐẠT27/04/2001
20TRẦN NGUYỄN TIẾN ĐẠT08/10/1992
21CHUNG ĐỨC DUY13/05/1993
22ĐẶNG QUANG DUY30/01/2000
23NGUYỄN LÂM MINH DUY27/10/1999
24NGUYỄN THÀNH DIÊN30/03/1994
25ĐOÀN THANH ĐIỆP03/09/1973
26TRẦN THỊ DỰ20/07/1989
27PHẠM VĂN ĐỨC25/02/1991
28ĐOÀN THỊ MỸ DUNG20/02/1985
29TRẦN THANH DUY18/11/1997
30TRẦN THỊ MỸ DUYÊN03/04/1994
31TRƯƠNG HOÀNG HÀ16/10/1994
32TRẦN VĂN HẢO24/06/1984
33LÝ TRƯƠNG NGỌC HẢI07/06/1999
34TRỊNH CHÍ HÀO27/06/1998
35BÙI THÁI HẬU30/11/1999
36ĐOÀN PHÚC HẬU23/06/1989
37ĐỖ KHẮC HIẾU13/10/1992
38NGUYỄN THANH HIỀN20/02/1977
39TÔN THẤT HIỆP14/04/1993
40MAI CÔNG HIẾU23/06/1999
41NGUYỄN HUY HIẾU23/11/1999
42NGUYỄN TRỌNG HIẾU04/01/1996
43CÙ HUY HÒA22/11/1994
44NGUYỄN HÒA01/01/1996
45NGUYỄN MINH HOÀNG09/01/1994
46NGUYỄN MẠNH HOÀNG15/06/1988
47NGUYỄN QUỐC HỌC21/11/1986
48LÊ NGỌC HÙNG26/10/1975
49VÕ KHÁNH HƯNG17/06/1989
50NGUYỄN VIỆT HƯỜNG05/05/1976
51PHẠM THỊ CẨM HƯỜNG01/07/1991
52CAO PHÁT HUY24/01/1972
53HUỲNH ĐỨC HUY24/07/1998
54NGUYỄN ĐỨC HUY21/08/1993
55TRẦN VĂN HUY31/12/1999
56LÊ HỮU KHẢI11/03/1983
57LÊ THẾ KHẢI12/09/2000
58LÊ DUY KHÁNH16/10/1999
59TRẦN QUỐC KHÁNH01/09/1998
60TRẦN ĐĂNG KHOA26/06/1996
61TRẦN LÊ ĐĂNG KHOA09/02/1997
62NGUYỄN BÁ KHOA11/07/1976
63TRẦN NGỌC KHÔI31/05/1995
64ĐOÀN VĂN KHỎE20/05/1982
65TRẦN ANH KIỆT23/09/1998
66BÙI ĐOÀN MẠNH KHƯƠNG03/11/1995
67LÊ ĐÌNH KIÊN09/07/1995
68LÂM TUẤN KIỆT26/07/1996
69PHẠM QUÍ LÂM21/05/1995
70NGUYỄN QUANG LINH21/02/1999
71DƯƠNG CÔNG NHẬT LINH01/10/1991
72LÊ TRANG THÙY LINH23/05/1993
73TRƯƠNG THỊ HOÀI LOAN14/06/1976
74PHẠM THỊ THANH LOAN14/03/1992
75TRẦN PHÚC LỘC05/02/1995
76NGHIÊM PHƯỚC LỘC20/07/1983
77NGUYỄN TẤN LỘC10/12/1998
78NGUYỄN ĐÌNH LỢI10/09/1986
79NGUYỄN HOÀNG LONG26/12/2000
80HOÀNG PHI LONG02/09/1994
81ĐỖ HOÀNG LUÂN14/01/2000
82NGUYỄN LÊ DUY LUÂN25/02/1988
83PHẠM THỊ HUỲNH MAI09/03/1986
84PHẠM NGỌC NAM20/02/1993
85TRẦN VĂN NAM22/08/1976
86HUỲNH HOÀI NAM08/11/1999
87NGUYỄN HOÀNG NAM16/03/1994
88NGUYỄN HOÀNG NAM05/12/1999
89HUỲNH KIM NGÂN13/03/2000
90BÙI NGUYỄN TRỌNG NGHĨA03/01/1995
91HÀ LÊ HỮU NGHĨA31/01/2000
92TRẦN HỮU NGHĨA04/06/1999
93LÊ PHẠM TUẤN NGỌC20/08/1997
94NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC20/04/1996
95VÕ PHẠM HOÀNG NGỌC02/01/1998
96HÀ THỊ TRỌNG NGUYÊN28/09/1991
97LÊ TRỌNG NGUYÊN19/10/1984
98CAO TRẦN KHÔI NGUYÊN09/03/1992
99NGUYỄN HOÀNG KHÔI NGUYÊN28/08/1997
100TRẦN KHÔI NGUYÊN05/10/1998
101NGUYỄN VĂN NHÀN06/04/1988
102ĐẶNG ĐÌNH NHÂN05/11/1992
103LƯƠNG THIỆN NHÂN21/02/1977
104BỒ THIỆN NHÂN04/08/1996
105TRẦN TUẤN NHANH25/05/1999
106TRẦN MINH NHẬT24/09/1981
107VÕ VI NHẬT02/10/1995
108VÕ TRUNG NHỰT22/10/1998
109HỒ THỊ Ý NHI20/11/1990
110LÊ NGUYỄN THỊ YẾN NHI09/11/1998
111BÙI HÀ TẤN PHÁT01/12/1999
112TRẦN HOÀI PHONG13/10/1999
113NGUYỄN VĂN PHÚ02/01/1999
114ĐỖ THANH PHÚC23/05/1996
115HỒ HOÀNG PHÚC28/10/1999
116NGÔ ĐẮC PHÚC24/08/1997
117NGUYỄN TRỌNG PHÚC02/12/1999
118TRẦN VŨ HÔNG PHÚC25/02/1995
119TRƯƠNG HOÀNG PHÚC16/10/1998
120TRẦN DUY PHÚC11/04/1996
121BÙI THỊ THANH PHƯƠNG31/10/1999
122HOÀNG ĐÌNH PHƯƠNG27/11/1990
123HUỲNH NGỌC PHƯƠNG02/05/1999
124NGUYỄN TRẦN VŨ PHƯƠNG30/06/1990
125PHẠM HỒ NAM PHƯƠNG12/04/1986
126NGÔ TẤN PHƯỚC03/08/1996
127HOÀNG NGỌC PHƯƠNG29/03/1997
128NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG15/06/1992
129NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG09/02/1995
130PHẠM THANH PHƯƠNG02/05/1999
131PHẠM VĂN QUANG01/01/1973
132LẠI PHƯỚC QUÝ24/10/1993
133PHẠM PHÚC QUÝ16/12/1991
134ĐINH MINH QUÝ16/05/1995
135NGUYỄN VĂN QUYỀN19/02/1990
136TRẦN ĐÌNH SANG04/11/1997
137NGUYỄN TRƯỜNG SƠN19/10/1995
138TRẦN ĐỨC SƠN17/01/1999
139NGUYỄN PHÁT TÀI28/04/1998
140NGUYỄN THÀNH TÀI11/07/1996
141TRẦN THÁI TÀI19/01/2000
142VŨ THANH TÀI06/08/1993
143NGUYỄN HUỲNH VĨNH TÀI30/03/2000
144NGUYỄN NHẬT TÂM15/06/1986
145DƯƠNG THANH TÂM25/06/1994
146NGÔ MINH TÂM20/09/1995
147NGUYỄN CHÍ TÂM24/10/1993
148NGUYỄN NHỰT TÂN03/12/1999
149TRẦN MINH TÂN06/11/1992
150DƯƠNG NGỌC TÀU03/12/1997
151VƯƠNG HÙNG THÁI15/07/1999
152HỒ ĐỨC THĂNG06/06/1988
153LÊ QUỐC THẮNG20/11/1993
154NGUYỄN TUẤN THANH12/09/1996
155ĐẶNG NGỌC THÀNH15/08/1998
156BÙI NGỌC THÀNH07/06/1997
157BÙI VĂN THÀNH07/10/1988
158HỒ NGỌC THÀNH17/01/1993
159VÕ MINH THÀNH06/10/1992
160NGUYỄN VĂN THIỆN16/10/1991
161LÊ MINH THIÊN04/11/1996
162HUỲNH MINH THIỆN09/01/1996
163PHẠM ĐỨC THIỆN27/08/1997
164NGUYỄN NHƯ THÌN26/10/1988
165NGUYỄN QUỐC THỊNH06/02/1991
166HỒ CÔNG THỊNH06/04/1997
167TRƯƠNG QUỐC THỊNH03/06/1997
168ĐẶNG TRẦN NGUYÊN THỦ14/07/1999
169NGUYỄN QUAN THUẤN16/07/1974
170PHẠM NGỌC THUẬN08/11/1988
171NGUYỄN VÕ THUYÊN25/07/1997
172PHAN ĐỨC TIẾN13/04/1999
173LÊ THUẬN TIỀN16/03/1996
174BÙI DIỄM TIÊN03/11/1991
175HUỲNH THANH TIÊN26/04/1991
176CAO VĂN TÍN13/08/1990
177NGUYỄN VĂN TĨNH26/07/1985
178NGUYỄN MINH TRÍ30/11/1993
179VÕ MINH TRÍ26/10/1998
180TRƯƠNG QUỐC TRUNG01/08/1994
181NGUYỄN LỘC TRƯỜNG19/01/2000
182PHÙNG DANH TRƯỜNG16/04/1999
183ĐỖ ANH TÚ18/06/1999
184NGUYỄN THANH TÚ01/12/1999
185TRẦN HUỲNH THIÊN TÚ02/01/1996
186VŨ HOÀN ANH TÚ02/03/1997
187BÙI NGỌC TOẢN04/03/1988
188LÊ THỊ THU TRÂM22/08/1991
189NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG12/08/1990
190NGUYỄN THỊ THÙY TRANG22/02/1986
191NGUYỄN THU TRANG04/09/1978
192NGUYỄN MINH TRIẾT15/10/1982
193NGUYỄN DUY TRUNG13/09/1996
194NGUYỄN VĂN TRƯỜNG05/05/1993
195NGUYỄN NGHIÊM ANH TUẤN30/07/1995
196TRẦN QUỐC TUẤN13/12/1995
197ĐẶNG VĂN TUÂN26/06/1982
198NGUYỄN MẠNH TUẤN26/06/1991
199NGUYỄN QUỐC TUẤN08/09/1984
200NGUYỄN TRÍ MINH TUẤN26/03/1992
201TRẦN ANH TUẤN19/03/1985
202MAI TRƯỜNG TÙNG29/06/1995
203TRẦN SƠN TÙNG26/05/1991
204TẠ NHÃ UYÊN01/09/1993
205LA TUẤN VĨ19/08/1984
206BÙI VĂN VIÊN11/10/1996
207TẠ QUANG VIỆT22/12/1985
208LƯƠNG TUẤN VŨ04/06/1991
209NGUYỄN HỮU VINH08/06/1999
210NGUYỄN PHẠM HOÀNG VINH22/08/1999
Close Menu