Danh Sách Học Viên Khoá 170 B2

Trường dạy nghề Thái Sơn – văn phòng quận 4, thông báo: Danh Sách Học Viên Khoá 170 B2

– Ngày khai giảng: 02/01/2020       – Ngày bế giảng: 10/05/2020

– Ngày thi sát hạch:

TTHọ và tênNăm sinhGhi chú
1NGUYỄN HOÀNG TÚ ANH22/03/1996
2NGUYỄN TUẤN ANH03/01/1993
3NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN22/03/1993
4HOÀNG LIÊN ANH01/03/1990
5HOÀNG QUÝ ANH23/10/1993
6LÂM DUY ANH01/01/1996
7TRÂN THỊ VÂN ANH01/01/1988
8PHAN VĂN BẰNG25/10/1991
9HOÀNG CÔNG BÌNH17/01/1995
10NGUYỄN LINH CHI25/01/1997
11PHẠM NGỌC CƯỜNG25/09/1991
12ĐẶNG HUỲNH DUY20/10/1985
13NGUYỄN KHƯƠNG DUY27/01/1989
14TRẦN QUANG ĐẠI30/03/1990
15PHAN NGỌC ĐĂNG19/10/1996
16PHẠM CAO ĐẶNG12/12/1977
17LƯU DUY ĐÔNG10/07/2000
18BÙI MINH ĐỨC02/06/1995
19HỒ QUANG ĐỨC24/05/1993
20LÊ THỊ THANH HÀ08/03/1974
21TẠ QUANG HẢI01/09/1994
22LÊ HOÀNG VĂN HAI05/09/1998
23TRẦN THỊ THÚY HẰNG12/08/1986
24NGUYỄN CHÍ HIẾU22/04/1991
25LÊ HUY HOÀNG11/10/1982
26NGUYỄN THỊ THU HỒNG10/04/1983
27VŨ TRẦN HUÂN17/07/1990
28HUỲNH VẠN HƯNG18/12/1994
29HOÀNG TRỌNG HIẾU26/12/1992
30TRẦN HUY HOÀNG28/08/1992
31PHẠM ĐỨC HÙNG21/12/1980
32BÙI PHÚ HƯNG05/06/1989
33PHẠM LÊ QUANG HUY03/01/1991
34LÊ HOÀNG KHẢI13/10/1993
35TRẦN NGUYÊN KHANG18/11/1994
36PHẠM ĐỨC KHÁNH20/11/1987
37ĐẶNG VĂN KHANG07/11/1998
38NGUYỄN NGỌC KHIÊM14/02/1989
39HUỲNH THANH KHOA20/08/1991
40TRẦN TRỌNG VŨ KHOA12/05/1993
41NGUYỄN DUY KHƯƠNG22/11/1980
42CAO THỊ PHƯƠNG LAN01/12/1985
43PHẠM VĂN LINH02/03/1991
44KHỔNG MINH LỘC02/07/1992
45NGUYỄN THANH LINH17/04/1998
46NGUYỄN TRƯỜNG LỢI27/09/2001
47PHAN NGỌC MAI27/06/1986
48TRẦN THỊ MÂY12/02/1990
49LƯU NHẬT MINH08/07/1991
50VŨ LÊ NAM22/01/2001
51LÊ TRỌNG NGHĨA18/10/1998
52TRỊNH THỊ MINH NGỌC20/08/1994
53HUỲNH THANH NGỌC09/06/2001
54LÊ HỒNG NGUYÊN11/05/1992
55TRẦN PHÚC KHOA NGUYÊN01/01/1997
56HỒ QUỐC NGUYÊN21/01/1992
57LÊ THỊ KIỀU NHI23/02/1999
58NGUYỄN THỊ YẾN NHI11/03/1982
59VÕ VĂN NHÂN13/12/1996
60ĐẶNG LÊ MINH NHỰT01/01/1997
61LÊ HỒNG PHONG01/02/1993
62LÊ HỮU PHÚC24/02/1986
63TRẦN MINH QUÂN12/11/1992
64PHAN TRỌNG QUÂN01/01/1985
65LÊ VĂN QUANG02/04/1994
66ĐỖ VĂN QUANG15/12/1984
67PHẠM TRẦN NHẬT QUANG01/10/2001
68PHAN QUỐC11/03/1983
69NGUYỄN THANH QUÝ22/12/1983
70TRƯƠNG SĨ QUÝ18/10/1980
71TRƯƠNG VĂN QUYỆN10/10/1970
72NGUYỄN CÔNG SINH15/11/1984
73VÕ HOÀNG SANG25/07/1991
74VÕ THỊ THU THANH15/09/1994
75VY TRỌNG THÀNH05/06/1988
76NGUYỄN ĐỨC THÀNH24/01/1998
77LÊ PHI THẢO04/06/1991
78TRẦN THIÊN16/12/1997
79LÊ BÁ THỊNH16/04/1992
80BÙI XUÂN THỌ05/03/1990
81NGÔ TRẦN CẨM THÔNG11/01/1997
82LÊ VĂN THƠ14/09/1989
83LÊ MINH THÔNG01/01/1990
84NGUYỄN MINH THUẬN07/03/1997
85NGHIÊM TẤN TIẾN10/03/1997
86HUỲNH TỈNH16/03/1993
87TRƯƠNG MINH TRUNG18/04/1995
88PHƯƠNG KIM HOÀNG TỨ02/05/1997
89NGUYỄN HOÀNG TUẤN09/06/1995
90LÝ THỊ THÙY TRANG19/08/1992
91TRẦN NGUYỄN KIỀU TRANG10/07/1999
92NGUYỄN ÁI TRUNG14/02/1999
93THÁI HỮU TRUNG28/03/1986
94NGUYỄN HỮU TÚ04/11/1996
95LÊ ANH TUẤN26/04/1989
96NGUYỄN ANH TUẤN20/06/1991
97NGUYỄN VIỆT TƯỜNG30/04/2000
98LÊ THỊ VÂN29/12/1988
99VŨ HỒNG XA30/05/1976
100VÕ THỊ THANH XUÂN21/03/1996
Close Menu