Danh Sách Học Viên Khoá 169 B2

Trường dạy nghề Thái Sơn – văn phòng quận 4, thông báo: Danh Sách Học Viên Khoá 169 B2

– Ngày khai giảng: 15/12/2019       – Ngày bế giảng: 21/03/2020

– Ngày thi sát hạch:

TTHọ và tênNăm sinhGhi chú
1HOÀNG THỊ VÂN ANH11/12/1983
2TRẦN NHẬT ANH26/09/1997
3NGUYỄN VŨ DƯƠNG BẰNG27/09/1980
4NGUYỄN THANH BÌNH06/11/1975
5VĂN NIÊN CHIÊU12/12/1989
6TRẦN QUANG CHÍNH12/09/1978
7DƯƠNG DUY ĐANG27/06/1998
8NGUYỄN HỮU ĐẠT28/06/1988
9BÙI VĂN DINH13/10/1997
10PHẠM HẢI ĐÔNG17/08/1997
11PHẠM MINH ĐỨC17/05/1986
12ĐOÀN MINH DƯƠNG12/01/1985
13NGUYỄN QUỐC DƯƠNG26/03/1991
14NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG01/08/1981
15PHẠM THÙY DƯƠNG03/07/1984
16HUỲNH MINH DUY11/10/1998
17VÕ VĂN DUY22/02/2001
18TRƯƠNG MỘC KIM GIAO18/12/1994
19NGUYỄN THIỆN HẢI03/11/2001
20TRẦN SƠN HẢI10/05/1978
21DƯƠNG NGỌC HÂN15/01/1982
22LÊ THỊ HIỀN10/10/1984
23LÊ THANH HIỆP10/09/1982
24NGUYỄN THÀNH HIẾU03/05/1993
25PHẠM TRUNG HIẾU03/03/1985
26NGUYỄN THUẬN HÒA03/10/1991
27HUỲNH HUY HOÀNG14/07/1977
28HỒ HOÀNG HƯNG02/04/1984
29NGUYỄN TRƯƠNG HẢI HƯNG24/01/1997
30TRẦN DUY HƯNG27/03/1993
31TRẦN THỊ DIỄM HƯƠNG07/05/1996
32DƯƠNG ĐỨC HUY01/10/1981
33DƯƠNG XUÂN HUY06/12/1993
34NGUYỄN QUANG HUY13/06/1988
35TRẦN ĐỨC HUYNH14/04/1986
36NGUYỄN NHẤT KHANH13/04/1995
37NGUYỄN QUỐC KHÁNH16/06/1994
38NGUYỄN ĐĂNG KHOA06/01/1990
39ĐỖ HOÀNG LÂM19/10/1989
40NGUYỄN TIẾN LỘC16/09/1997
41NGUYỄN VĨNH LỘC29/11/1975
42PHẠM NGỌC LONG23/01/1975
43LÊ VĂN LUẬN20/08/1995
44NGUYỄN THỊ MAI01/01/1982
45VÕ THỊ MAI02/06/1987
46THẬP HỮU TẤN MÃNG28/12/1998
47TRỊNH ĐÌNH MẠNH07/11/1985
48IDRIS MOHAMED27/04/1998
49LÊ THANH NGHỊ28/12/1981
50QUÁCH BẢO NGHĨA19/03/1975
51NGUYỄN THANH NGHIÊM05/06/1993
52NGUYỄN BÙI DUY NHÂN27/03/1995
53NGUYỄN ĐẶNG TRỌNG NHÂN05/07/1985
54NGUYỄN TRẦN MINH NHẬT08/10/1992
55NGUYỄN THỊ YẾN NHI15/05/1999
56HUỲNH THỊ PHƯƠNG NHU07/07/1988
57ĐỖ HOÀNG PHONG16/01/1997
58LÊ ĐAN PHÚC14/11/2001
59CÙ HỮU PHƯỚC29/06/1993
60NGUYỄN THANH PHƯƠNG06/04/1982
61VÕ HỒNG PHƯƠNG22/07/1990
62NGUYỄNQUỐC TRƯỜNG
QUANG
16/03/1990
63LÊ MINH QUÝ01/05/1989
64NGUYỄN VĂN SÁNG05/12/1976
65NGUYỄN THỊ SÁU07/12/1969
66NGUYỄN MINH TÂM14/08/1988
67NGUYỄN THÀNH TÂM30/12/1981
68TRẦN THANH TÂM08/04/1993
69LÊ THANH TÂN05/05/1982
70LÊ CHÍ THANH03/10/1998
71VÕ TẤN THẠNH01/01/1983
72TRẦN NGỌC THAO29/11/1976
73NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC
THỊNH
05/12/1985
74NGUYỄN MINH THỊNH24/09/1992
75NGUYỄN DƯƠNG THÙY17/11/1981
76NGUYỄN VĂN TIẾN29/03/1995
77TRẦN MINH TIẾN03/07/1982
78CAO ĐÌNH TỈNH12/02/2000
79NGUYỄN CHẾ ANH TOÀN13/07/1974
80QUÁCH MỸ TRÍ03/09/1978
81BÙI CÔNG TRUNG10/05/1986
82NGUYỄN THÀNH TRUNG10/01/1995
83ĐẶNG BÁ TRƯỜNG04/06/1991
84LÊ XUÂN TRƯỜNG09/10/2001
85LÊ THỨ TRƯỞNG10/08/1973
86TRƯƠNG QUỐC TRƯỞNG08/02/1987
87NGÔ ANH TÚ21/11/1981
88NGUYỄN KIM BẢO TÚ27/02/1995
89ĐỖ MINH TUẤN20/09/1989
90ĐỖ TRỌNG TƯỜNG12/06/1978
91TRẦN PHƯỚC TƯỜNG14/12/1980
92NGUYỄN VÂN03/06/1981
93MAI VĂN VIÊN09/10/1980
94NGUYỄN VĂN VIỄN20/11/1982
95LƯƠNG QUANG NGUYÊN VIỆT01/09/1989
96NGUYỄN XUÂN VIỆT01/01/1984
97THẠCH VŨ01/01/1979
98TRẦN HUY VŨ27/07/1988
99ĐỖ VĂN VỤ06/10/1991
100LÂM THỊ THẢO VY14/11/1984
Close Menu