Danh Sách Học Viên Khoá 168 B2

Trường dạy nghề Thái Sơn – văn phòng quận 4, thông báo: Danh Sách Học Viên Khoá 168 B2

Danh Sách Học Viên Khóa 168 B2

– Ngày khai giảng: 07/12/2019       – Ngày bế giảng: 13/03/2020

– Ngày thi sát hạch: 17/04/2020

TTHọ và tênNăm sinhGhi chú
1KHUẤT THẾ AN15/06/1985
2LÊ TRƯỜNG AN04/02/1982
3THI DIỆU AN23/04/1998
4NGUYỄN QUÝ BẢO ÂN25/09/1998
5BÙI LÂM ANH14/05/1994
6NGUYỄN DUY ANH08/03/2000
7NGUYỄN DUY ANH19/10/1999
8NGUYỄN T PHƯƠNG HOÀI ANH25/10/1995
9VŨ TUẤN ANH31/08/1981
10PHẠM THẾ BẢO13/09/1995
11NGUYỄN THANH BÌNH30/04/2001
12LÊ THANH CHÁNH14/11/1998
13ĐẶNG THỊ CẨM CHI29/03/1986
14NGUYỄN MINH CHIẾN16/10/1997
15LÊ HỮU CHÚC26/03/1992
16LÊ KHÁNH CÔNG30/04/1988
17DƯƠNG MINH CUỘC02/11/1988
18LÊ VĂN CƯỜNG03/01/1980
19LÊ XUÂN ĐÀI15/09/1966
20LÊ VẠN ĐẠT07/07/1994
21NGUYỄN TẤN ĐẠT30/11/1997
22VĂN THÀNH ĐẠT06/07/1995
23LÊ QUỐC ĐỊNH18/09/1990
24LÊ TỰ DỰ19/03/1991
25NGUYỄN NGỌC ĐỨC30/07/1985
26LÊ NGUYỄN HOÀNG DŨNG01/01/1990
27NGUYỄN CÔNG DƯƠNG04/11/1985
28VŨ THỊ ÁNH DƯƠNG07/07/1972
29NGUYỄN ANH DUY04/12/1995
30NGUYỄN VĂN DUY27/08/1989
31TRẦN THÀNH DUY30/08/1999
32TRẦN KIM HẢI20/08/1991
33HOÀNG THỊ HẰNG13/05/1989
34TÔN THỊ MINH HẢO23/03/1973
35NGUYỄN PHÚC HẬU28/02/1993
36ÔNG THANH HẬU01/08/1988
37LƯƠNG THỊ THẢO HIỀN01/08/1989
38NGUYỄN HỮU HIỆP04/09/1992
39NGUYỄN TRUNG HIẾU08/06/1991
40VÕ MINH HIẾU27/04/1997
41VÕ TỒN HIẾU31/01/1997
42HUỲNH CÔNG HÒA30/05/1985
43LƯƠNG HUY HOÀNG25/06/1971
44NGUYỄN HỮU HOÀNG24/02/1992
45NGUYỄN BÁ HỘI10/04/1984
46HUỲNH THỊ XUÂN HỒNG24/12/1986
47NGUYỄN THANH HỒNG01/01/1984
48NGUYỄN HỬU HUÂN13/12/1998
49TẠ QUANG HƯNG27/01/1983
50NGUYỄN QUỐC HUY27/10/1998
51TỪ VĨNH KHANG13/11/1998
52NGUYỄN HỮU KHÁNH22/11/1997
53DƯƠNG BẢO KHÔI31/07/2001
54NGUYỄN VĂN KHUÊ05/10/1995
55PHẠM DUY KHƯƠNG09/04/1976
56ĐIỂU LANG05/03/1998
57TRƯƠNG XUÂN LỘC11/12/1970
58PHAN THÀNH LỢI05/08/1994
59LỮ HẢI LONG16/01/1996
60TẰNG THẾ LONG07/01/1999
61NGUYỄN THÀNH LUÂN09/09/1997
62TRẦN HOÀNG LUÂN05/12/1997
63NGUYỄN TẤN MẠNH24/06/1995
64GIANG VĂN MINH09/08/1998
65NGUYỄN HOÀNG MINH06/03/1987
66TRẦN BÌNH MINH25/02/1983
67VÕ HOÀNG NHẬT MINH24/11/1993
68VÕ VĂN MINH25/05/1999
69VŨ HOÀNG MINH08/02/1998
70NGUYỄN ĐÔNG NAM08/07/2000
71PHẠM THỊ TUYẾT NGA09/10/1965
72NGUYỄN HỮU NGHĨA11/12/1998
73NGUYỄN MINH NGHĨA08/04/1996
74NGUYỄN THỊ NGOAN25/10/1978
75HUỲNH MINH NGỌC10/01/2000
76PHẠM THANH NHÃ24/09/1998
77NGUYỄN NGỌC NHÂN18/10/1974
78VÕ QUANG NHẪN07/05/1995
79LÊ MINH NHỰT10/08/1993
80BÙI ĐÔNG NI09/11/1981
81PHẠM MINH NỞ18/07/1997
82CAO MINH PHÁT25/10/1995
83NGUYỄN HỒNG PHONG16/10/1997
84NGUYỄN HOÀNG MINH PHÚC12/01/1998
85VÕ HOÀNG PHÚC17/06/1994
86LÊ PHƯƠNG07/02/1982
87VƯƠNG THÀNH PHƯƠNG25/07/1998
88PHẠM TRẦN HOÀNG QUÂN10/12/1996
89LÊ NGỌC QUANG02/07/1997
90NGUYỄN HỒNG QUANG15/04/1994
91NGUYỄN HÀ MINH SƠN06/10/1998
92NGUYỄN LÂM THANH SƠN24/03/1997
93NGUYỄN NGỌC SƠN03/06/1986
94ĐOÀN HỮU SUỐT02/07/1977
95PHẠM ANH SỸ26/05/1979
96VÕ NGUYỄN PHI TÀI18/03/1997
97MAI HOÀNG TÂM21/08/1999
98NGUYỄN ANH TÂM12/07/1991
99TRẦN THANH TÂM29/07/1973
100NGUYỄN HỮU THẠCH10/03/2000
101HUỲNH THANH THÁI06/09/1989
102TRẦN PHÚC THÁI03/09/1997
103TRẦN VĂN THÁI20/08/1992
104NGUYỄN BẢO THẮNG01/02/1998
105LÊ NGỌC THÀNH25/02/1984
106PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO05/08/1986
107PHẠM THU THẢO10/01/1989
108LƯ BÁCH THIÊM25/05/1994
109BÙI BÁ THỊNH11/04/1997
110NGUYỄN HOÀNG BẢO THỊNH14/01/1992
111NGUYỄN VĂN THOẠI11/11/1998
112LÊ VĂN THÔNG28/08/1985
113NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN29/07/1983
114NGUYỄN VĂN THUẬN19/12/1993
115NGUYỄN VĂN THUYÊN30/04/1993
116QUÁCH CHÁNH TÍN09/07/1987
117LÂM TRUNG TÍNH04/08/2000
118TRẦN MINH TOÀN12/11/1983
119NGUYỄN QUỐC TOẢN10/01/1991
120NGUYỄN TỐ XUÂN TRANG22/06/2000
121LÊ ĐỨC TRÍ21/07/1998
122NGUYỄN QUỐC TRỌNG23/07/1979
123VŨ BẮC TRỰC24/10/1966
124LÊ QUỐC TRUNG24/04/1987
125NGUYỄN PHI TRUNG21/09/1981
126NGUYỄN THANH TRUNG15/12/1986
127NGUYỄN VĂN TRUNG01/01/1982
128VÕ NHẬT TRƯỜNG02/09/1992
129TRẦN VĂN TÚ15/03/1979
130ĐỖ QUỐC TUẤN22/04/1998
131LÊ MINH TUẤN04/12/1992
132LÊ VIẾT TUẤN27/04/1985
133BÙI SƠN TÙNG04/10/1991
134NGUYỄN ĐĂNG MINH TƯỜNG02/12/1997
135NGUYỄN TẤN VIỄN03/04/1993
136LƯƠNG XUÂN VINH07/02/1984
137NGUYỄN THẾ VINH19/07/1987
138NGÔ QUANG VŨ26/12/1983
139NGUYỄN TẤN VƯƠNG29/03/1995
140HOÀNG VĂN VƯỢNG09/08/1997
Close Menu