Cookie nghĩa là gì?

Cookie, pixel tag và các công nghệ tương tự (được gọi chung là ‘các cookie’) là các tập tin có chứa lượng nhỏ thông tin được tải về bất kỳ thiết bị có thể truy cập internet nào – chẳng hạn như máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn – khi bạn truy cập một trang web.

Chúng tôi sử dụng các cookie cho mục đích gì?

– Cá nhân hóa trải nghiệm trên các trang web của chúng tôi.

– Thiết kế các sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi đáp ứng các quan tâm và nhu cầu của bạn tốt hơn.

– Giúp chúng tôi cải tiến cấu trúc và nội dung của các trang web.

– Sử dụng cho Google Analytics nhằm vào mục đích đo lường lưu lượng trang web và đo lường trong chiến dịch marketing.

Close Menu