THÔNG BÁO: Chiêu sinh đào tạo lái xe ôtô du lịch (số tự động) hạng B11 – khóa 11 (Tháng 06/2019)

– Căn cứ Quyết định số 101/CĐBVN-QLPT&NL ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Tổng Cục trưởng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp về việc đào tạo để cấp phép…

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO: Chiêu sinh đào tạo lái xe ôtô du lịch (số tự động) hạng B11 – khóa 11 (Tháng 06/2019)
Close Menu